Ukázkové akce, Prezentace

2019

 

15.6.2019  Horní Ředice  - Oslavy

Jednotka se zásahovým vozidlem zůčastnila oslav 140let od založení hasičského sboru v Horních Ředicích.

Zůčastnili se 2.hasiči

 

 

1.6.-2.6. 2019   Aviatické pouť.

Jednotka se zůčastnila se zásahovým vozidlem Aviatické pouti na Pardubickém letišti.
Zúčastnilo se 5 členů jednotky.

 

17-19.8.2018   Přibyslav polní letiště (Pyrocar).

Jednotka se zůčastnila se zásahovým vozidlem největšího srazu hasičských vozidel a jejich posádek v ČR. PYROCAR 2018.

Zúčastnilo se 11 členů jednotky.

16.6.2018  130. Výročí založení Sboru SDH Veliny

     Konáno pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje 

                        pana Romana Línka

Areál fotbalového hřiště:

13:00 Slavnostní  zahájení - Nástup hasičských sborů
14:00 Stříkačka ,,Koňka“-  Horní Ředice
14:30 Lehká pěna pro děti CAS SCANIA - Holice (dle počasí)
15:00 Požární útok PS-8. - Poběžovice
15:30 Požární útok PS-12. - Dolní Jelení
16:00 Požární útok PS-12. -  Mladí hasiči Ostřetín

V průběhu odpoledne hraje  dechový orchestr BaŠaPa ZUŠ Holice

Prostranství před sběrným dvorem:
16:30
Hašení motorového vozidla - CAS Horní Jelení
17:00 Vyproštění osoby z automobilu - CAS MERCEDES – HZS - PS Holice
17:30 Vyproštění osoby ze studny, slanění - IFA V50L AZ30 – Borohrádek

Volná zábava :
19.00 - 22:00
Hraje kapela  - „Drops“
 

                               Hasičský gulášek, speciality z grilu …

                                        Koňský povoz pro děti

                        

9.6.  2018  Tábor Mlýnek

Při pořádání akce ,,Pohádkový les,, byla naše Liazka předvedena ve statické ukázce. Tradičně velký zájem u dětí byl o stříkání džberovou stříkačkou.
Zúčastnili se 1 člen jednotky.

 

1.6.-3.6. 2018. Pardubice letiště.

Jednotka se zůčastnila se zásahovým vozidlem Aviatické pouti na Pardubickém letišti.
Zúčastnilo se 5 členů jednotky.

 

19.8.  2017  Dolní Jelení

S naším zásahovým vozidlem jsme se zúčastnili oslav výročí 95. let dobrovolného hasičského sboru na Dolním Jelení.
Naše Liazka byla předvedena v krátké dynamické ukázce. Děkujeme hasičům z Dolního Jelení za pozvání.
Zúčastnili se 7 členů jednotky.

 

10.6.  2017  Tábor Mlýnek

Při pořádání akce ,,Pohádkový les,, byla naše Liazka předvedena ve statické ukázce. Tradičně velký zájem u dětí byl o stříkání džberovou stříkačkou.
Zúčastnili se 2 členové jednotky.

 

2.6. - 4.6.  2017  Pardubice - letiště

S naším zásahovým vozidlem jsme se zúčastnili Aviatické pouti na Pardubickém letišti. Vzhledem k horkému počasí jsme zajištovali kropení letištní plochy i návštěvníků pouti.
Zúčastnili se 4 členové jednotky.

 

 

22. 4. 2017  Vysoká u Holic.

 Naše jednotka se zúčastnila slavnostního předání a křtu nového dopravního automobilu u hasičů ve Vysoké. Našim kolegům jsme popřáli mnoho šťastných kilometrů s tímto vozidlem a předali malý dárek.

Zůčastnilo se 6 členů jednotky.

Čas odjezdu:                      13:30 hod

Čas návratu na základnu:  20:15 hod

27.8.2016  Horní Jelení.

 Se zásahovým vozidlem jsme se zůčastnili  oslav 136.let hasičů na Horním Jelení. Naše vozidlo jsme předvedli v ukázkové části programu.

Zůčastnilo se 5.hasičů.

Odjezd:  12:30 hod

Návrat na základnu: 20:00 hod

 

19.8.2016 Veliny-tábor Mlýnek.

   Se zásahovým vozidlem jsme se zúčastnili ukázky pro děti na táboře Mlýnek společně s hasiči, HZS-PS Holice a SDH Holice. Děti měli možnost si podrobně prohlédnout všechna zásahová vozidla hlavně novou CAS na podvozku SKÁNIA z SDH Holice. Holičtí hasiči pro děti vyrobili pomocí agregátu kopec lehké pěny. Před odjezdem jsme společně celý vyprahlí areál tábora skropili vodou.

Čas odjezdu: 13:45 hod

Zúčastnil se 1.člen jednotky.

Návrat na základnu: 16:30 hod

 

25.6.2016 Veliny-tábor Mlýnek.

Výjezdová jednotka zajistila ukázku se zás. vozidlem pro děti na táboře Mlýnek. Děti dostaly možnost si vše důkladně prohlédnout a poté jsme řádně zkropili trávník mezi chatkami spolu s dovádějícími dětmi.

Odjezd:  15:00 hod.

Počet zasahujících hasičů:  4.

Návrat na základnu:  17:00 hod

 

23.6.2016 Veliny.

Jednotka zajistila zás. vozidlem převoz členů hodnotící komise soutěže „Obec roku“ do areálu tábora Mlýnek, kde byla připravena prohlídka vozidla a areálu.

Odjezd:  15:30 hod.

Zúčastnil se jeden člen jednotky.

Návrat na základnu:  18:00 hod.

 

18.6.2016 Vysoká u Holic.

   Naše jednotka se zúčastnila oslav 120. let trvání Dobrovolného hasičského sboru ve Vysoké u Holic. Atmosféra byla vynikající a s našimi kolegy jsme slavili až do časných ranních hodin. Tímto děkujeme za pozvání.

Počet zúčastněných hasičů 7.

 

11.6.2016 Veliny tábor Mlýnek.

  V rámci akce “Pohádkový les“ jednotka zajistila ukázku zásahového vozidla LIAZ. Děti měli možnost si vyzkoušet i obsluhu džberové stříkačky, což mělo mimořádný úspěch.

Odjezd:  12:00 hod.

Zúčastnil se jeden člen jednotky.

Návrat na základnu:  19:15 hod.

28 - 29.5.2016 Pardubice letiště.

  Naše jednotka se zúčastnila se zásahovým vozidlem pozemního programu Aviatické pouti 2016. Přijeli jsme v sobotu ráno a přespali na letišti, odjížděli v neděli odpoledne. Vzhledem k horkému počasí jsme kromě ukázky vozidla zajistili i osvěžení návštěvníků vodou.

Počet zúčastněných hasičů:  5.

 

22.8.2015 - Veliny- "Rodáci"

   V sobotu 22. srpna se v naší obci konal sraz rodáků. Celá obec se připravila na uvítání již starších občanů, kteří se ve Velinách narodili, prožili v ní i většinu svého dětství a řada z nich žije v naší obci i v současnosti. Je to jedinečné setkání lidí, kteří mají k Velinám stále vřelí vztah a zajímají se i o současné dění v obci. Někteří z nich přijeli z různých koutů naší země, aby opět uviděli svou rodnou ves, její proměny, ale i své kamarády z dětství. Celodenní program pro rodáky připravilo vedení obce v čele se starostou panem Krejcarem, kterým samozřejmě pomáhala řada dobrovolníků. Stranou této snahy samozřejmě nemohli zůstat ani Velinští hasiči.

   Členové výjezdové jednotky od rána organizovali parkování vozidel návštěvníků srazu. Od 9. hodin probíhala vedle hasičské zbrojnice statická ukázka zásahového automobilu LIAZ 101.860.CAS-25K a jeho vybavení s odborným výkladem velitele jednotky a strojníka. Kromě rodáků si vystavené vozidlo přišli prohlédnout i okolo jedoucí turisté s dětmi, kteří naší obcí náhodně projížděli.

V 16.hodin předvedli své dovednosti Velinští mladí hasiči, kteří poté i se svými vedoucími sklidili zasloužený potlesk.

V16.45 následovala ukázka výjezdové jednotky. Pomocí dýmovnice byl simulován požár na fotbalovém hřišti. Jednotka se zásahovým vozidlem přijela se zapnutými majáky a předvedla rozvinutí útočného vedení od CAS s následnou likvidací požáru.

Poté bylo předvedeno hašení pomocí lafetové proudnice přímo z vozidla. Ukázky sklidily zaslouženou pozornost.

 

 

26.7.2015  -Veliny tábor Mlínek

        Výjezdová jednotka zajistila pro děti na táboře Mlínek se zásahovým automobilem LIAZ CAS-25K ukázku zásahu nízkotlakým a vysokotlakým útočným  proudem proti fiktivnímu požáru, poté následovala prohlídka automobilu i jeho vybavení s odborným výkladem velitele jednotky.  Na závěr byl trávník mezi chatkami i s nedočkavými dětmi zkropen vodou z lafetové proudnice.

Odjezd 16:00

Zúčastnil se 3 člen jednotky.

Návrat na základnu 19:00

 

13.6.2015 Pardubice "OBLAKA FEST 2015"

      Přes starostu obce byla naše výjezdová jednotka požádána o účast na akci OBLAKA FEST 2015 která se konala v Pardubicích na loukách u Labe mezi mosty Pavla Vonky a kapitána Bartoše. Návštěvníkům byl předveden náš zásahový automobil LIAZ 101.860. CAS -25K včetně jeho vybavení. Vzhledem k horkému počasí které panovalo jsme účastníky festu osvěžili vodní mlhou což mělo mimořádný úspěch.

Odjezd 9.00.hodin

Zúčastnil se 1 člen jednotky.

Návrat na základnu 16.30.hodin.

 

7.6.2015 Pardubické letistě.

   S požárním automobilem LIAZ 101.860. CAS -25 K se výjezdová jednotka zůčastnila pozemního programu na AVIATICKÉ POUTI 2015 na Pardubickém letišti. Jelikož panovalo velmi horké počasí, spolu s ostatními zůčastněnými jednotkami jsme zajistili kropení plochy letistě a i návštěvníků pouti.

Odjezd 7.00.hodin.

Zůčastnilo se 6 členů jednotky.

Návrat na základnu 17.30.hodin.

 

6.6.2015 Tábor Mlýnek.

   Při pořádání akce Pohádkový Les zajistila výjezdová jednotka ukázku s automobilem LIAZ CAS 25-K . Vzhledem k velmi horkému počasí jsme účastníky osvěžili vodní mlhou a děti si s velkým úspěchem vyzkoušeli obsluhu džberové stříkačky.

Zůčastnili se 2 členové jednotky.

 

9.5.2015 Veliny 

Výjezdová jednotka na táboře Mlýnek předvedla dětem zásahový automobil LIAZ CAS-25K včetně vzbavení s odborným výkladem velitele jednotky. Poté si děti mohli prakticky vyzkoušet obsluhu džberové stříkačky.

Ukázky se zůčastnili 2.členové jednotky.

 

28.3.2015 Veliny 

Výjezdová jednotka předvedla pro mladé hasiče u sběrného dvora ukázku kombinovaného zásahu vysokotlakým a nízkotlakým útočným proudem na fiktivní požár kontejnerů na tříděný odpad.  Poté na ploše za hasičskou zbrojnicí následovala prohlídka zásahového automobilu LIAZ CAS-25K s odborným výkladem. Ukázky se zúčastnilo 5.členů výjezdové jednotky.

 

7.6.2014 Pohádkový Les

Foto-rajče.net

 

10.5.2014  Tábor mlýnek

Předvedení hasičského automobilu a jeho vybavení pro děti na táboře Mlýnek

 

Fotky- rajče

2013/  21.7.2013, 3.8.2013, 18.8.2013  Ukázky zásahu

Ukázky zásahu a předvedení hasičského automobilu a jeho vybavení pro děti na táboře Mlýnek.

16.6.2013   Slavnostní uvedení vozidla do provozu

  Za přítomnosti starosty obce Petra Krejcara, senátora parlamentu ČR Petra Šilara, vice hejtmana kraje Romana Línka, pana faráře z Horního Jelení a hasičů z okolních sborů bylo slavnostně předvedeno a pokřtěno repasované vozidlo a zařazeno do výjezdu pardubického kraje. Svojí činnost předvedli ukázkou zásahu naši mladí hasiči. Také bylo možno si prohlédnout vozidlo s vybavením.

  Při této příležitosti byli oceněni zasloužilí členové sboru Jaroslav Schejbal, Rudolf Nejedlý.

Slavnosti uvedení auta do provozu v novinách

 

30.4.2013     Ukázka při čarodějnicích

  Při pálení čarodějnic jsme předvedli ukázku kombinovaného zásahu hašení vysokotlakým a nízkotlakým proudem na fiktivní požár motorového vozidla. Dále proběhla ukázka použití osvětlovacího stožáru.