2019 Výjezdy

_____________________________________________________________

 

30.4.2019  Veliny,  plocha za sběrným dvorem.

Čas výjezdu:   17:44.hod.

Jednotka zajistila na žádost starosty obce.

Požární dozor při pálení hromady za sběrným dvorem -čarodějnice.

Počet zasahujících hasičů:   4

Čas návratu na základnu:  22:16 hod

 

 

30.3. 2019  Veliny-požární nádrž

Čas výjezdu:   9:10 hod

 Jednotka vyjela k místní požární nádrži  (bývalé  koupaliště ). 

Hasiči pomocí motorové pily skácely  12 nahnutých rizikových stromů.  Také provedli úklid větví.

Počet zasahujících hasičů:   9

Čas návratu na základnu:  14:01 hod

 

 

2018 Výjezdy

15.12.2018  Veliny-Borohrádek kácení rizikových stromů nad silnicí.

Čas výjezdu:   12:43. hod

 Jednotka vyjela likvidovat rizikové stromy u silnice z Velin směrem na Borohrádek, asi 1km za obcí Veliny. Na místě byly 2 silně nahnuté borovice nad silnicí a dále 3 borové souše hrozící pádem na silnici.

Stromy byly postupně pokáceny a po částech sklizeny ze silnice. Na místě byla zřízena střídavá doprava v jednom pruhu s tím, že po nezbytnou dobu byla silnice zcela uzavřena. Na místech kácení byla poté silnice zametena.

Počet zasahujících hasičů:  9

Čas návratu na základnu:  14:16 hod

_____________________________________________________________

 

7.12.2018  Veliny-asfaltová plocha u kostela.

 Čas výjezdu:  08:49 hod
Jednotka zajistila umytí bláta na asfaltové komunikaci u Velínského kostela.
Byl použit vysokotlaký vodní proud. Množství spotřebované vody 3000l.

Počet zasahujících hasičů:  2
Čas návratu na základnu:  10:14 hod

_____________________________________________________________

 

29.9.2018  Staré Holice  čp. 91

 Čas výjezdu:  00:17 hod
Jednotka byla povolána k požáru kůlny a střechy domu na starých Holicích. Jednotka zajištovala z vlastní CAS doplňování vody do zasahujících CAS a nasvícení místa zásahu osvětlovacím stožárem.
Počet zasahujících hasičů:  4
Čas návratu na základnu:  1:34 hod

_____________________________________________________________

 

27.8.2018. Veliny čp.128.

 Čas výjezdu:  19:15 hod
 Jednotka zajistila likvidaci hnízda bodavého hmyzu v kůlně.
 Počet zasahujících hasičů:  2.
 Čas návratu na základnu:  19:55 hod

_____________________________________________________________

 

22.8.2018.Veliny-sběrné místo na odpady na horním konci obce.

Čas výjezdu:  14:30 hod
Jednotka zajistila likvidaci hnízda bodavého hmyzu v kontajneru na plasty.
Počet zasahujících hasičů: 2
Čas návratu na základnu:  15:00 hod

_____________________________________________________________

8.8.2018  Tábor Mlýnek

Čas výjezdu: 17:13 hod
Jednotka zajistila kropení plochy před chatkami na táboře, množství spotřebované vody 7000 l .
Dále jednotka provedla kropení vysazené okrasné zeleně na dolním konci obce, spotřebované množství vody 3500 l.
Voda byla doplnována do CAS na místní požární nádrži plovoucím čerpadlem.
Počet zasahujících hasičů: 2
Čas návratu na základnu: 19:53 hod

_____________________________________________________________

 

6.8.2018 Tábor Mlýnek, Čistírna odpadních vod Veliny,  Fotbalové hřiště  "T.J.Sokol Veliny.¨

Čas výjezdu: 17:15 hod
Jednotka zajistila kropení v areálu tábora,množství spotřebované vody 7000 l.
Dále jednotka zajistila doplnění vody do technologické části čistírny,množství doplněné vody 7000 l.
Dále jednotka zajistila kropení fotbalového hřiště, množství spotřebované vody 10500 l.
Voda byla do CAS doplňována na místní požární nádrži motorovým kalovým čerpadlem.
Počet zasahujících hasičů: 4
Čas návratu na základnu:  20:20 hod

_____________________________________________________________

 

4.8.2018  Tábor Mlýnek

Čas výjezdu: 15:55 hod
Vzhledem k dlouhotrvajícímu horkému počasí jednotka zajistila kropení plochy před chatami a i détí na táboře.
Voda byla do CAS doplnována na místní požární nádrži motorovým kalovým čerpadlem.
Množství spotřebované vody 10500 l
Počet zasahujících hasičů: 3
Čas návratu na základnu: 18:00 hod

_____________________________________________________________

2.8.2018 Tábor Mlýnek

Čas výjezdu: 17:15.hod.
Jednotka zajistila kropení travnaté plochy na táboře a i ubytovaných dětí.
Do CAS byla voda doplňována na místní požární nádrži motorovým kalovým čerpadlem.
Množství spotřebované vody 7000 l
Počet zasahujících hasičů: 2
Čas návratu na základnu: 18:45 hod

_____________________________________________________________

 

31.7.2018  Tábor Mlýnek. Čistírna odpadních vod Veliny

Čas výjezdu: 17:00 hod
Jednotka zajistila kropení v areálu tábora, množství spotřebované vody 7000 l.
Dále jednotka zajistila doplnění vody do technologické části čistírny, množství doplněné vody 10500 l.
Do Liaz-CAS byla voda doplnována na místní požární nádrži motorovým kalovým čerpadlem.
Počet zasahujících hasičů: 4
Čas návratu na základnu: 19:30hod.

_____________________________________________________________

 

28.07.2018  Veliny dolní konec u trafostanice.

Čas výjezdu: 15:32 hod

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru suché trávy. Před příjezdem hasičů byl již požár utlumen vodou ze zahradní hadice.

Jednotka zajistila prokropení zasaženého místa pomocí vysokotlakého proudu. Zasažená plocha cca.5m.

Spotřebováno 300 lvody.

Počet zasahujících hasičů: 2

Čas návratu na základnu: 15:57 hod

_____________________________________________________________

 

24.07.2018  Veliny- tábor Mlýnek

Čas výjezdu: 17:30 hod

Jednotka zajistila kropení prostoru před chatkami na táboře Mlýnek.

Voda do CAS byla doplnována na místní požární nádrži pomocí kalového čerpadla.

Množství spotřebované vody 7000l.

Počet zasahujících hasičů: 2

Čas návratu na základnu: 19:00 hod

 

_____________________________________________________________

 

07.07.2018  Veliny- tábor Mlýnek

Čas výjezdu: 16:15 hod

Jednotka zajistila kropení prostoru před chatkami na táboře Mlýnek.

Voda do CAS byla doplnována na místní požární nádrži pomocí kalového čerpadla.

Množství spotřebované vody 7000l.

Počet zasahujících hasičů: 2

Čas návratu na základnu: 17:45 hod

 

_____________________________________________________________

 

06.05.2018  Veliny požár suchého listí

Čas výjezdu: 18:53 hod

Jednotka vyjela likvidovat hořící suché listí mezi silnicí a příkopem poblíž požární nádrže v katastru obce Veliny.

Začínající požár byl uhašen pomocí středotlakého vodního proudu. Na místo se dostavila dále jednotka HZS PS Holice.

Počet zasahujících hasičů: 4

Čas návratu na základnu: 19:29 hod

_____________________________________________________________

 

30.04.2018  Veliny

Čas výjezdu: 13:18 hod

Jednotka vyjela prokropit spáleniště po pálení čarodějnic.

Spotřebované množství vody 7000 l.

Voda byla doplnována do CAS  motorovým kalovým čerpadlem na místní požární nádrži.

Počet zasahujících hasičů: 3

Čas návratu na základnu: 14:22 hod

_____________________________________________________________

 

28.04.2018  Veliny

Čas výjezdu: 18:07 hod

Jednotka zajistila požární dozor při pálení čarodějnic za sběrným dvorem.

Počet zasahujících hasičů: 4

Čas návratu na základnu: 22:28 hod

_____________________________________________________________

14.04.2018  Veliny čp.178- technická pomoc

Čas výjezdu: 18:37 hod

Jednotka vyjela likvidovat visící nalomenou větev stromu hrozící pádem dolů. Větev byla zajištěna lanem proti pádu, pomocí motorové pili odříznuta a poté spuštěna dolů a rozřezána.Větve byli členy jednotky odklizeny mimo zahradu a poté byl zásah ukončen.

Počet zasahujících hasičů: 5

Čas návratu na základnu: 19:15 hod

_____________________________________________________________

 

24.03.2018  Veliny čp.178- technická pomoc

Čas výjezdu: 14:02 hod

Jednotka vyjela likvidovat vyvrácený strom hrozící pádem na zahradu.

Strom byl pomocí motorové pili po částech odřezán a poté skácen.

Větve byli členy jednotky odklizeny mimo zahradu.

Počet zasahujících hasičů: 5

Čas návratu na základnu: 17:03 hod

_____________________________________________________________

 

21.01.2018  Veliny.

Čas výjezdu: 7:11 hod

Jednotka vyjela na žádost starosty obce zajistit požární dozor při pálení kupy klestí.

V prostoru za Velinským sběrným dvorem.

Počet zasahujících hasičů: 9

Čas návratu na základnu: 18:44 hod

_____________________________________________________________

 

06.01.2018  Veliny-technická pomoc.

Čas výjezdu: 8:51 hod

Jednotka vyjela vypláchnout ucpanou část konalizace na dolním konci obce, voda byla do CAS doplnována na místní požární nádrži motorovým kalovým čerpadlem. Množství spotřebované vody 10500 l.

Počet zasahujících hasičů: 4

Čas návratu na základnu: 11:32 hod

 

 

2017 Výjezdy

29.10.2017  Veliny-otáčka autobusů.

Čas výjezdu: 15:50 hod

Jednotka vyjela likvidovat  2.spadlé stromy přes silnici za obcí Veliny v prostoru na otáčení autobusů.

Počet zasahujících hasičů: 4

Čas návratu na základnu: 16:40 hod

_____________________________________________________________

22.10.2017 Veliny čp.178.

Čas výjezdu: 15:35 hod

Jednotka vyjela likvidovat podmáčený vyvrácený strom hrozící pádem na zahradu rekreačního objektu.

Počet zasahujicích hasičů: 4

Čas návratu na základnu: 18:13 hod

_____________________________________________________________

14.10.2017 Ostřetín č.p.40.

Čas výjezdu: 18:25 hod

Výhledávání pohřešované osoby.

Počet zasahujicích hasičů: 4

Čas návratu na základnu: 19:31 hod

_____________________________________________________________

2.8.2017:  Veliny - Tábor Mlýnek

Čas výjezdu:  16:15 hod

 Jednotka zajistila kropení hřiště a travnaté plochy mezi chatkami.

Počet zasahujících hasičů :  2

Čas návratu na základnu:  16:45 hod
______________________________________________________________

31.7.2017:  Veliny - Tábor Mlýnek.

Čas výjezdu:   19:00 hod

 Jednotka zajistila kropení areálu tábora.

Počet zasahujících hasičů :  2

Čas návratu na základnu:  20:00 hod
______________________________________________________________

20.7.2017:  Veliny - Tábor Mlýnek.

Čas výjezdu:  18:12 hod

 Jednotka zajistila kropení hřiště i travnaté plochy mezi chatkami a zároveň jsme osvěžili i děti, které si zadováděli ve vodní mlze.

Počet zasahujících hasičů :  3

Čas návratu na základnu:  19:10 hod
______________________________________________________________

8.6.2017:  Veliny - Tábor Mlýnek.

Čas výjezdu:  19:54 hod

Jednotka zajistila kropení hřiště a travnaté plochy mezi chatkami.

Počet zasahujících hasičů :  2

Čas návratu na základnu:  20:55 hod

______________________________________________________________

30.4.2017:  Veliny

Čas výjezdu: 17:25. hod

 Jednotka zajistila požární dozor při pálení čarodějnic na travnaté ploše za sběrným dvorem.

Počet zasahujících hasičů : 4

Čas návratu na základnu: 22:30hod

______________________________________________________________

 

1.3.201: .Veliny Schejbalovi čp.17.

Čas výjezdu: 8:19. hod

Čas druhého výjezdu: 12:13 hod

Požár nakladače UNC.a požár stodoly s nutnou evakuací hovězího skotu. Po ukončení zásahu jednotka byla převelena na vyhledávání pohřešované osoby. Po ukončení této činnosti byla jednotka přivolána zpět na místo požáru, na dohašení drobných ohnisek a dále zajistila vyklizení ohořelé slámy.

Počet zasahujících hasičů : 7

Čas návratu na základnu: 9:36 hod

Čas konečného návratu na základnu: 16:36 hod

______________________________________________________________

1.3.2017 .Holice-místní část Koudelka.

Čas výjezdu: 9.36. hod.

Vyhledávání pohřešované osoby.

Počet zasahujících hasičů: 3

Čas návratu na základnu:  10:55 hod

______________________________________________________________

22.1.2017:  Veliny-požární nádrž.

Čas výjezdu: 10:29 hod

Na žádost starosty obce Veliny pana Krejcara jednotka zajistila zalití kluziště na zamrzlé požární nádrži (bývalém koupališti).

Voda byla čerpána z blízkého potoka pomocí plovoucího motorového čerpadla. Množství přečerpané vody je 8 000 l.

Počet zasahujicích hasičů:  3

Čas návratu na základnu12:51 hod.

______________________________________________________________

2016 Výjezdy

28.9.2016 Veliny-čistírna odpadních vod.

Čas výjezdu: 17:10 hod

Jednotka zajistila doplnění vody do technologické části a výplach koše na zachycování hrubých nečistot.

Voda byla dovážena z požární nádrže. Celkové množství dovežené vody je 14 000 l.

Počet zasahujicích hasičů:  3

Čas návratu na základnu19:03 hod.

______________________________________________________________

13.9.2016 Veliny-čistírna odpadních vod.
Čas výjezdu: 18:03
     Na žádost starosty obce Veliny jednotka zajistila na místní čistírně odpadních vod

     doplnění vody do technologické části. Voda byla doplnována do CAS na místní požární nádrži

     motorovým kalovým čerpadlem HERON. Celkové množství dovezené vody je 14 000 l.
Počet zasahujicích hasičů:  5
Čas návratu na základnu19:59

______________________________________________________________

7.9.2016 Veliny-silnice I/36.

Čas výjezdu: 20:55

 Jednotka vyjela k tragické dopravní nehodě v dolní části obce Veliny směrem na Borohrádek. Při příjezdu na místo nehody na místě již zasahovala jednotka  HZS PS Holice a hlídka PČR. Naše jednotka zajistila řízení kyvadlové dopravy na místě nehody.

Počet zasahujících hasičů: 5

Čas návratu na základnu: 21:51

______________________________________________________________

26.8.2016  Veliny-tábor Mlýnek.
Čas výjezdu: 15:57
        Jednotka zajistila na dětském táboře Mlýnek kropení hřiště a travnaté plochy mezi chatkami.

Množství spotřebované vody: 3 500 l

Počet zasahujících hasičů: 2

Čas návratu na základnu:  16:44

______________________________________________________________

9.7.2016 Veliny tábor Mlýnek.

Čas výjezdu:  15.46 hod.

        Na žádost správcové tábora paní Šmejdířové jednotka zajistila kropení travnatého hřiště a přilehlé plochy v prostoru tábora.

Množství spotřebované vody: 3  500 l.

Počet zasahujících hasičů:  4.

Čas návratu na základnu: 17.30 hod.

______________________________________________________________

30.6.2016 Veliny-dětský tábor Mlýnek.

Čas výjezdu: 18.20 hod.

  Na žádost správcové tábora Mlýnek paní Šmejdířové jednotka zajistila shození volně visící větve hrozící pádem do prostoru tábora za pomocí trhacího háku a lan.

Počet zasahujících hasičů:  4.

Návrat na základnu:  19.08 hod.

______________________________________________________________

30.6.2016  Veliny-kupa popela po pálení čarodějnic.

Čas výjezdu: 17.15 hod.

  Na žádost starosty obce Veliny jednotka zajistila prokropení kupy popela po pálení čarodějnic. Voda do CAS byla doplněna plovoucím čerpadlem u místní požární nádrže, množství spotřebované vody 7 000 l.

Počet zasahujících hasičů:  4.

Návrat na základnu:  18.19 hod.

______________________________________________________________

12.6.2016  Veliny-silnice a prostor okolo zastávky autobusu na dolním konci obce.

Čas výjezdu: 18:14 hod.

    Místostarostou obce p. Říhou byly nahlášeny volně pobíhající ovce u silnice I/36 na dolním konci obce Veliny. Při příjezdu jednotky na místo zásahu zde již byla hlídka Policie ČR, poblíž vozovky volně pobíhali 2. dospělé ovce a jedno odrostlé jehně. Hrozilo nebezpečí střetu s projíždějícími vozidly.

Po marné snaze odchytit pobíhající zvířata na volném prostoru, byly ovce zahnány na oplocený pozemek a postupně odchyceny. Poté byly naloženy do dodávkového automobilu a převezeny na pozemek ČOV Veliny, kde si je později vyzvedl jejich majitel.

Počet zasahujících hasičů: 5.

Návrat na základnu:  18:48 hod.

______________________________________________________________

21.5.2016 Veliny-místo po pálení čarodějnic.

Čas výjezdu: 3:38 hod.

     Starostou obce Veliny p. Krejcarem byl jednotce nahlášen požár na místě pálení čarodějnic. Po příjezdu na místo požáru již na místě zasahovala    jednotka   HZS-PS. Holice, naše jednotka byla z KOPIS Pardubice odvolána zpět na základnu.

Počet zasahujících hasičů:  4

Návrat na základnu:  3:53 hod.

______________________________________________________________

30.4.2016 - Veliny

 Čas výjezdu:              17:48

                   Jednotka zajistila požární dozor při pálení čarodějnic za sběrným dvorem.

 Počet zasahujících hasičů: 5

     Návrat na základnu:   23:58

 

2015 Výjezdy

8.11.2015 Veliny-čistírna odpadních vod.
Čas výjezdu: 15:05
     Na žádost starosty obce Veliny jednotka zajistila na místní čistírně odpadních vod

     doplnění vody do technologické části. Voda byla doplnována do CAS na místní požární nádrži

     motorovým kalovým čerpadlem HERON. Celkové množství dovezené vody je 10 500 l.
Počet zasahujicích hasičů:  3.
Čas návratu na základnu17:30

______________________________________________________________

31.10.2015 Veliny.

Čas výjezdu: 6:51
    Na žádost starosty obce jednotka zajistila zastavení provozu na silnici I36 procházející obcí Veliny.

    Z důvodů havarijního kácení stromů. Jednotka poté zajistila úklid vozovky.
Počet zasahujicích hasičů: 4.
Čas návratu na základnu:  8:10

______________________________________________________________

11.10.2015 Veliny.

Čas výjezdu: 15:05

    Na žádost starosty obce jednotka zajistila kontrolu sloupů veřejného osvětlení.

    Měření upínacích přírub světel z plošiny zásahového automobilu.

Počet zasahujicích hasičů: 4.

Čas návratu na základnu: 17:30

_____________________________________________________________

9.8.2015  Veliny

   Čas výjezdu:  14:49

     Výjezdové jednotka zajistila kropení chodníků a místních komunikací v obci.Kropení bylo zajištěno i na táboře Mlínek.

     Voda byla do CAS doplňována z požární nádrže motorovým kalovým čerpadlem.

     Celkové množství spotřebované vody 24 500 litrů.

   Počet zasahujicích hasičú:  3

   Čas návratu na základnu:  18:52

______________________________________________________________

8.8.2015  Veliny

   Čas výjezdu:  10:09

      Výjezdová jednotka zajistila kropení chodníků a místních komunikací v obci

      Kropení byjo zajištěno i na táboře Mlínek. Na čističce odpadních vod Veliny bylo zajištěno doplnění vody

      do technologické části v množství 3 500  litrů.Voda byla doplňována do CAS z požární nádrže motorovým

      kalovým čerpadlem. Celkové množství spotřebované vody 21 000 litrů.

   Počet zasahujicích hasičú:  3

   Čas návratu na základnu: 14:18

____________________________________________________________________

7.8.2015  Veliny.

   Čas výjezdu:  17:34

     Vzhledem k horkému počasí,na žádost starosty obce Veliny zajistila výjezdová jednotka kropení chodníků a

     místních komunikací v obci. Voda byla do CAS doplňována z požární nádrže plovoucím čerpadlem.

     Celkové množství spotřebované vody 17 500 litrů.

   Počet zasahujicích hasičú:  3

   Čas návratu na základnu: 21:01

____________________________________________________________________

6.8.2015   Veliny.

   Čas výjezdu:  18:11

     Výjezdová jednotka zajistila na žádost správce tábora Mlínek p.Vanka kropení travnaté plochy a hřiště před chatkami.

     Kropení si užili i děti z tábora,které si zaskotačili ve vodní mlze.

   Počet zasahujicích hasičú: 3

   Čas návratu na základnu:  19:10

_______________________________________________________________________

2.8.2015  -Veliny tábor Mlínek

   Čas výjezdu: 16:09

       Na žádost starosty obce jednotka zajistila kropení travnaté plochy před chatkami,a současně osvěžila

      vodní mlhou děti které si to užili.

       Byli vystříkány 2 nádrže,doplnění vody bylo zajištěno z požární nádrže plovoucím čerpadlem.

   Počet zasahujicích hasičú:  3

   Čas návratu na základnu: 18:20

______________________________________________________________________

21.7.2015  - Veliny tábor Mlínek.

Čas výjezdu: 9:50

        Na žádost starosty obce jednotka zajistila kropení trávníku a hřiště na táboře Mlínek.

Počet zasahujicích hasičú:  2

Čas návratu na základnu: 10:55

_______________________________________________________________________

5.7.2015 - Veliny tábor Mlínek.

   Čas výjezdu:-15.57.hodin

          Kropení trávníku před chatami na táboře Mlínek.Vzhledem k velmi horkému počasí si vodní mlhu

         kterou jsme vytvořili užili především děti ,které v ní neskutečně dováděli a jako prémie byla krásná vodní duha.

   Počet zasahujicích hasičú:  2.

   Čas návratu na základnu: 18.45.hodin

 

_______________________________________________________________________

30.4.2015 - Veliny

 Čas výjezdu:              18:28

 Zajištění požárního dozoru při pálení čarodějnic na louce za sběrným dvorem.

 Počet zasahujících hasičů: 4

     Návrat na základnu:  23:56

______________________________________________________________________________

14.02.2015   Pálení větví

    Čas výjezdu: 7:00

        Na žadost starosty obce zajištění požárního dozoru při pálení větví v prostoru za sběrným dvorem.

        Dozor zajištěn v 3-4 člených hlídkách se střídáním po 4hodinách.

  Počet zasahujících hasičů: 10

  Návrat na základnu: 19.15

_________________________________________________________________________________

2014

_________________________________________________________________________________

23.11.2014   Schejbalovi za kostelem

    Čas výjezdu: 12.30

     Vypláchnutí propusti mostku u Schejbalových za kostelem tlakovou vodou od LIAZ CAS -25K.

  Počet zasahujících hasičů: 2

  Návrat na základnu: 13.30

_________________________________________________________________________________

24.8.2014 – Veliny č.p. 114, manželé Kodadovi

 Čas výjezdu:              16:19

  Vyčerpání studny el. kalovým čerpadlem množství cca.2,5 m³. Vypláchnutí studny tlakovou vodou a opětovné vyčerpání

Počet zasahujících hasičů: 6

Návrat na základnu:   18:30

_________________________________________________________________________________

21.7.2014 - Veliny

 Čas výjezdu:              19:01

 Kropení hřiště a trávníku na dětském táboře Mlýnek.

Počet zasahujících hasičů: 3

Návrat na základnu:   20:00

_______________________________________________________________________________________

17.7.2014 - Veliny

 Čas výjezdu:              17:30

 Kropení hřiště a trávníku na dětském táboře Mlýnek.

Počet zasahujících hasičů: 4

Návrat na základnu:  18:40

  _______________________________________________________________________________________

30.4.2014 - Veliny

 Čas výjezdu:              18.15.

 Zajištění požárního dozoru při pálení čarodějnic.

Počet zasahujících hasičů: 8

Návrat na základnu:  23:57

_________________________________________________________________________________________

 

1.2.2014 – Veliny

Čas výjezdu:               11:40

Zlomená větev visící v koruně stromu a hrozící pádem na chodník resp. vozovku. Místo zásahu bylo zajištěno proti průjezdu vozidel dopravními kužely. Za pomocí žebříku, lan a motorové pily byly větve postupně odřezány. Silnice byla uklizena a zametena.

Počet zasahujících hasičů:  6
Návrat na základnu:   12:16

______________________________________________________________________________________________

2013

4.8.2013 – Silnice Veliny –Horní Jelení

Čas výjezdu:               20:33

Utržená špička stromu a vyvrácený vzrostlý smrk ležící přes silnici. Zajištění místa zásahu proti vjezdu vozidel. Nasvícení místa zásahu osvětlovacím stožárem. Ořezání větví a kmenů pomocí motorové pily a odkulení mimo vozovku. Zametení vozovky. Při návratu na základnu zkontrolována průjezdnost silnice Horní Jelení – Borohrádek - Veliny.

Počet zasahujících hasičů:  8
Návrat na základnu:   21:30

_________________________________________________________________________________________________

 

 29.6.2013 –Veliny p. Brychtová č.p. 109

Čas výjezdu:               15:40

Znečištěná studeň po povodni. Vyčerpání kalovým čerpadlem, vypláchnutí tlakovou vodou a opětovné vyčerpání.

Počet zasahujících hasičů:   5
Návrat na základnu:   17:07

___________________________________________________________________________________________________

 

25.6.2013 –Veliny Urbancovi č.p. 41

Čas výjezdu:               8:40

Vodou zatopený dětský pokoj do výše asi 50cm. Vyčerpání vody pomocí kalového čerpadla. Úklid bláta.

Monitorování a čištění koryta potoka  v katastru obce Veliny. Ořezání a vytažení plotů stržených velkou vodou z koryta potoka za pomocí motorové pily, lan a trhacího háku.

Počet zasahujících hasičů. 4
Návrat na základnu:   10:15

___________________________________________________________________________________________________

 

25.6.2013 –Veliny p. Háchová č.p. 184

Čas výjezdu:               13:15

Podmáčený strom hrozící pádem na obytný dům. Pomocí motorové pily byly nejdříve ořezány větve a zajištěny proti pádu na dům. Poté skácení kmene.

Počet zasahujících hasičů. 4
Návrat na základnu: 14:08

___________________________________________________________________________________________________