Historie

1888 

  Již od nepaměti se lidé snaží bojovat s ničivými živly a chránit před jejich vlivy své životy a majetek. Obec Veliny byla malou obcí, kde většinu jejích obyvatel tvořily drobní rolníci. Právě snaha společně ochránit své životy a majetek vyústila v roce 1888 k založení dobrovolného hasičského sboru obce. Svou roli zde hráli i zkušenosti s již fungujícími hasičskými sbory v okolních obcích.  Prvním velitelem byl zvolen František Železný č.p.8, další členové sboru kteří se zasloužili o jeho rozvoj v počátku  byli Josef Kořínek č.p. 99 a Jan Branda č.p. 67 . Při jeho založení měl Velinský sbor celkem 21 členů. Z účtu obce Veliny byla zakoupena potřebná výstroj a postaveno dřevěné hasičské skladiště na dvoře obecního úřadu. Začátky byly velmi skromné.

   Prvním účinným prostředkem pro boj s ohněm byla ruční trakařová stříkačka,  kterou později nahradila čtyřkolová ruční stříkačka tažená koňmi. I Velinští hasiči v této době podpořili snahu českého hasičstva o sjednocení, nejprve vstupem do Albrechtické hasičské župy. Později členstvím v české hasičské jednotě. Dalším velitelem byl Antonín Lohniský č.p.92 .

1938

   V roce 1938 byla zakoupena nová dvoukolová motorová hasičská stříkačka od firmy „Stratílek“, která se dochovala do dnešních dnů. V té době byl starostou Ladislav Riger.  Stříkačka byla předvedena 5.června 1938 při příležitosti okrskového cvičení za hospodou u Horských ve Velinách.  Právě tato stříkačka se krátce objevuje s hasiči v dobovém filmu o Velinách „Domove, Domove“ z roku 1943.  

  Až v poválečných letech se Velinským hasičům podařilo získat první dopravní automobil Garant, který později nahradil automobil Praga RN vojenský valník přezdívaný „ERENA“. V té době stáli v čele hasičské jednoty jako starosta Josef Sluka a velitel Karel Škop.

1943

  Film "Domove domove"

 

1959

  Na konci 60- let Velinští hasiči pracovali se školní mládeží a v roce 1959 se děti účastnily okresního a krajského kola soutěže požárních družstev.

 

1964

     V roce 1964 hasiči svépomocí postavili novou zděnou hasičskou zbrojnici. V této zbrojnici bylo 1 garážové stání pro požární automobil, malá společenská místnost a sociální zařízení.

 

 

                   

                      Pohled vchod z boku


Pohled zepředu-vlevo otvor na garážová vrata.

 

1970

   V roce 1970 sbor získal novou přenosnou požární stříkačku PS 12 s přívěsem vč. příslušenství.  V roce 1975 vysloužilou "Erenu" nahradil terénní vojenský skříňový automobil Tartra 805. Později byla nahrazena automobilem stejného typu, ale v provedení hasičský speciál-valník.

  Výjezdová jednotka obce běžně vyjížděla k zásahům i mimo katastr obce. V této době stáli v čele svazu požární ochrany Veliny jako předseda Rudolf Nejedlý, Velitel Jaroslav Schejbal a pokladník Karel Kořínek. Právě pod tímto vedením začal svaz požární ochrany Veliny provozovat nákladní dopravu. Nejdříve automobilem Praga S5T, později byl zakoupen sklápěč Škoda 706 RTH. Právě tato činnost byla velkým přínosem pro pokladnu sboru.

1981

   Na konci roku 1981 padlo zásadní rozhodnutí přistavět a rozšířit hasičkou zbrojnici. Přestavba zbrojnice svépomocí proběhla v letech 1982-1985. V přestavěné zbrojnici byla v přízemí dvě garážová stání pro požární automobily, šatny, sklad, WC. V patře společenský sál pro 60 lidí, kuchyň a sociální zařízení. Při přestavbě hasiči odpracovali 8694 hodin.

1987

V roce 1987 dostali Velinští požárníci hasičský automobil Avia 31 DVS 12 s vybavením.V roce 1988 proběhli velkolepé oslavy 100 let Trvání Hasičského sboru na místním fotbalovém hřišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

hasičský automobil Avia 31 DVS 12

 

1989

   Po listopadu 1989 je přejmenována základní organizace na sdružení dobrovolných hasičů Veliny (SDH-VELINY). V roce 1992 rezignuje na funkci starosty SDH p. Rudolf Nejedlý, v jeho osobě sbor ztrácí velkého organizátora.  Starostou je zvolen pan Josef Kamenický. Činnost SDH začíná stagnovat.

1993

  V roce 1993 je vedením obce zabaven společenský sál nad hasičskou zbrojnicí a je komerčně pronajat. Jde o nejhorší období v historii Velinského hasičského sboru. Jediný kdo se s tímto stavem nesmířil, je Jaroslav Schejbal, všechny vyburcuje a na schůzi v roce 1994 je zvoleno nové vedení SDH. Starostou je zvolen Ivan Hendrich, velitelem Tomáš Kadrmas, Pokladníkem Jaroslav Schejbal. SDH znovu rozvíjí svojí činnost a spolupráci v rámci Okrsku.

1997

   Po dohodě s vedením Obce začíná být obnovováno vybavení výjezdové jednotky. Na konci roku 1997 je do funkce starosty SDH zvolen p. Josef Karásek. Po dlouhém a náročném vyjednávání je hasičům na začátku roku 1998 navrácen společenský sál nad hasičskou zbrojnicí. Prochází opravou z vlastních prostředků SDH a začínají se zde pořádat společenské akce s občany v obci. Do SDH postupně přicházejí nový členové a členská základna se stabilizuje. V letech 2002 a 2003 je SDH Veliny pověřeno vedením Okrsku. Na místním hřišti jsou pořádány okrskové soutěže a v katastru obce proběhla cvičení okolních výjezdových jednotek. V listopadu 2005 rezignuje na funkci starosty pan Josef Karásek a je zvolen pan Jiří Voříšek. SDH Veliny v této době pořádá společenské akce pro občany a úzce spolupracuje s vedením obce.

2007

   V roce 2007 se podaří obci získat bezúplatným převodem od armády ČR požární automobil Liaz 101.860 CAS  25.  Do provozuschopného stavu bylo možné vozidlo uvést až po celkové renovaci, která proběhla svépomocí.

2011

   Od roku 2011 začíná pod vedením Davida a Radky Šmejdířovích fungovat družstvo mladých hasičů které se okamžitě zapojuje do celostátní soutěže Plamen.

 2013

   Po celkové náročné práci je Liazka v roce 2013 dána do provozu. A od tohoto okamžiku se již jedná o žhavou současnost našeho sboru.