Výcvik / Školení

Členové výjezdové jednotky se pravidelně scházejí každou neděli od 16:00 do 18:00 v budově hasičské zbrojnice. V této době probíhá kontrola a údržba výzbroje, kondiční jízdy, praktický výcvik a školení.

 

2019

14.6.2019 Pardubice centrální stanice HZS.

Jednotka se zůčastnila školení, ochrana obyvatelstva. V praktické části kurzu se nacvičovalo-zprovoznění kontajneru nouzověho přežití s postavením
stanů. Obsluha motorových a elektrických agregátů. Stavění protipovodnové hráze, zásahy s únikem škodlivých látek a dekontaminace.
Výcviku se zúčastnilo: 5 hasičů

 

12.4.2019 Okrskové cvičení Ostřetín

Jednotka se zúčastnila v Ostřetíně společného cvičení s okolními jednotkami. Procvičena byla součinnost jednotek při zásahu u požáru budovy s evakuací osob. Dále proběhla instruktáž k obsluze automatického externího defibrilátoru-AED. Proveden praktický nácvik resuscitace osoby se zástavou srdeční činnosti a dechu.

Výcviku se zúčastnilo: 5 hasičů

 

17.3.2019  Obsluha techniky

V rámci kondiční jízdy se zásahovým vozidlem LIAZ CAS-25K proběhl u místní požární nádrže praktický výcvik v obsluze plovoucího čerpadla, motorového kalového čerpadla, elektrocentrály, elektrického kalového čerpadla a v obsluze osvětlovacího stožáru.

Výcviku se zúčastnilo: 9. hasičů

 

23.2.2019  Autoškola Bartoníček Holice.

Školení profesní způsobilosti řidičů s právem přednosti v jízdě-modrý maják.

Výcviku se zúčastnilo: 5. hasičů.

 

9.2.2019  Obsluha motorových pil - Veliny.

Školení na obsluhu motorových a rozbrušovacích pil. Zúčastnilo se 10.členů jednotky.

Školení se zůčastnily hasiči z Horního a Dolního Jelení.

 

 

2018

17.3.2018  Veliny sál hasičské zbrojnice.

Školení na obsluhu motorových a rozbrušovacích pil. Zúčastnilo se 10.členů jednotky.

 

22.1.2018  Holice hasičská stanice HZS.

Periodické školení velitelů a velitelů družtev. Zůčastnili se 3. členové jednotky.

Poviného školení velitelů JSDHO

 

20.1.2018. Autoškola Bartoníček Holice.

Školení profesní způsobilosti řidičů s právem přednosti v jízdě-modrý maják.

Zůčastnili se 5.řidiči.

 

2017

 

24.-25.3.2017  Pardubice centrální stanice HZS.

Školení technik ochrany obyvatelstva,zůčastnil se 1.člen jednotky.

 

16.3.2017  Holice hasičská stanice HZS.

Periodické školení velitelů,zůčastnili se 3.členové jednotky.

 

 

11.2.2017  Veliny sál hasičské zbrojnice.

Školení na obsluhu motorových a rozbrušovacích pil. Zúčastnilo se 10.členů jednotky, dále se zúčastnili i hasiči z Horního Jelení.

 

28.1.2016. Autoškola Bartoníček Holice.

Školení profesní způsobilosti řidičů s právem přednosti v jízdě-modrý maják.

Zůčastnili se 4.řidiči.

 

2016

3.4.2016. HZS-PS. Holice Periodické školení velitelů.

V požární stanici HZS v  Holicích proběhlo školení velitelů jednotek JPO-V. Kromě teoretické části proběhl i výcvik ve vyhledávání osob v uzavřených prostorech za snížené viditelnosti.

Zůčastnil se 1.člen jednotky.

 

7.2.2016.Veliny požární nádrž.

Zkouška čerpadel a nácvik jejich obsluhy.Odskoušena byla-plovoucí čerpadlo,motorové kalové čerpadlo,elektrocentrála,osvětlovací stožár,elektrické kalové čerpadlo.

Zůčastnili se 4.členové jednotky.

23.1.2016.Autoškola Bartoníček Holice.

Školení profesní způsobilosti řidičů s právem přednosti v jízdě-modrý maják.

Zůčastnili se 4.řidiči.

 

 

 

 

2015

2.10.2015 Školení a výcvik výjezdových jednotek Ostřetín - Horní Ředice.

Členové výjezdové jednotky se zůčastnili školení a praktického výcviku spolu s dalšími jednotkami v rámci okrsku. Školení proběhlo v hasičské zbrojnici v Ostřetíně,hlavním tématem bylo vyhledávání a evakuace osob,poskytnutí první pomoci-resuscitace.Poté se jednotky přesunuli do zemědělského objektu v Horních Ředicích,kde proběhl praktický výcvik. 

Zůčastnilo se 5.členů jednotky.

8.3.2015 požární nádrž Veliny

Zkouška čerpadel-nácvik obsluhy.Odskoušena byla-plovoucí čerpadlo,elektrické kalové čerpadlo s centrálou a osvětlovací stožár,motorové kalové čerpadlo.Zůčastnili se 3.členové jednotky.

 

7.3.2015 Autoškola Bartoníček Holice

Školení profesní způsobilosti řidiců s právem v přednosti v jízdě -modrý maják.Zůčastnili se 4.řidiči-strojníci.

 

21.2.2015     Obsluha Motorových pil

Proběhlo školení na obsluhu motorových řetězových pil v naší zbrojnici. Zůčastnilo se 10.členů naší jednotky,dále se zúčastnili hasiči z Horního Jelení.

2014

19.4.2014 Školení Výjezdových jednotek (Moravany)

Proběhlo školení JSDH. Zúčastnilo se 7 členů výjezdové jednotky.

20.3. - 21.3.2014     Školení strojníků

Proběho školení strojníků. Zúčastnily se 2 členy výjezdové jednotky.

 

2013

9.3.2013     Obsluha Motorových pil

Proběhlo školení na obsluhu motorových řetězových pil v naší zbrojnici. Akce se zúčastnili i hasiči z okolních sborů.

16.4.2013   První pomoc

U hasičů v Ostřetíně proběhlo společné školení akutní první pomoci a resuscitace, s  praktickým výcvikem.

30.6.2013  Zkouška Hydrantů

Členové jednotky provedli v obci zkoušku hydrantů

13.9.-14.9. 2013  Odborná příprava „Civilní Obrany“

Proběhlo školení odborné přípravy JSDH v oblasti ochrany obyvatelstva (CO) v areálu kempu „U Letadla“ u Sečské přehrady. Zúčastnilo se 6 členů výjezdové jednotky.

 

Školení fotogalerie 2013