SDH 2018

16.6.2018  130. Výročí založení Sboru

Sbor dobrovolných hasičů Veliny  a obec Veliny pořádala oslavy k 130. založení SDH Veliny.

Konáno pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje pana Romana Línka

Za pěkného počasí se sjelo 17 hasičských sborů.